De vele voordelen van de automatische kap

De automatische kap draagt bij aan een perfect wasresultaat, ergonomie en efficiëntie in de spoelkeuken. Bekijk alle voordelen

Een perfect wasresultaat, een ergonomische werkplek en korte wastijden. Dat wil toch iedereen in zijn spoelkeuken? Wij laten zien dat iets ogenschijnlijk simpels als de automatische kap daaraan bij kan dragen.

Wat is de automatische kap?

Bij de RHIMA doorschuifvaatwassers kan optioneel voor de functie automatische kap worden gekozen. De kap van de doorschuifvaatwasser sluit automatisch zodra een korf in de machine worden geschoven, zonder op een knop te hoeven drukken. Na sluiting start het wasprogramma automatisch en aan het einde van het programma opent de kap zichzelf, hetgeen aangeeft dat de wasbeurt is voltooid. Zodra de kap volledig geopend is, kan het uitwasemen van de vaat plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat de vaat beter droogt.

Het gebruik van de automatische kap heeft vele voordelen, zowel op het gebied van eindresultaat, ergonomie en hygiëne:

Goed eindresultaat

De automatische kap zorgt ervoor dat het wasprogramma niet voortijdig onderbroken wordt. Met name als er druk op de afwaskeuken staat, is er een risico dat de kap voortijdig geopend wordt. De naspoelfase van een professionele vaatwasmachine is vrijwel geluidloos en daardoor zou een afwasmedewerker kunnen veronderstellen dat het wasprogramma is afgerond en zal de kap voortijdig kunnen openen. De machine heeft dan wel gewassen, maar niet (of deels) nagespoeld. Dat heeft effect op het uiteindelijke wasresultaat. Uiteraard kan de kap tijdens het wasproces geopend worden, maar dat is een bewuste handeling van de afwasser die daarvoor op een knop moet drukken om het programma te onderbreken.

Dampontwikkeling

Voor een aantal RHIMA doorschuifvaatwassers geldt dat de kap aan het einde van het wasprogramma eerst een klein stukje opent om na een paar seconden vervolgens in zijn geheel te openen. De kap opent daarbij niet recht maar schuin omhoog. Daardoor komen dampen vrij aan de achterzijde van de machine en niet in het gezicht van de afwasmedewerker. Bovendien zorgt deze manier van openen ervoor dat er geen druppels waswater van de binnenzijde van de kap op de vaat druppen. In combinatie met de energieterugwinnende wasemcondenskap (optie) worden de dampen tot 80% vernietigd waardoor plaatsing van een afzuigkap boven de machine overbodig wordt. Uiteraard dient de ruimtelijke ventilatie in de spoelkeuken wel te voldoen aan de HACCP-eisen. Het spreekt voor zich dat het rendement van de energieterugwinning maximaal is in combinatie met een automatische kap.

Kruisbesmetting

Door gebruik te maken van de automatische kap wordt de beugel niet door de afwasmedewerker aangeraakt en daarmee neemt het risico op kruisbesmetting af. Wanneer bijvoorbeeld de afwasmedewerker van de vuile vaat met behulp van de beugel de kap sluit en vervolgens de afwasmedewerkers verantwoordelijk voor de schone vaat de beugel pakt om te openen, dan is de beugel een bron van kruisbesmetting geworden.

Geeft een teken

In de meeste keukens heeft de afwasmedewerker ook wel andere taken dan alleen het vullen en legen van vaatkorven. Sterker nog, in sommige bedrijven is er niemand die zich puur alleen richt op het reinigen van de vaat en is dit een gezamenlijke taak van de medewerkers. In dat soort situaties is het handig als het voor medewerkers goed zichtbaar is als het wasprogramma afgerond is.

Meer dan de helft van de machines die RHIMA verkoopt, is voorzien van een automatische kap. Al dan niet in combinatie met een energieterugwinnende wasemcondensunit. Deze energieterugwinnende wasemcondensunit valt onder de EIA-regeling. En RHIMA kan ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie.
Wilt u de voordelen van de automatische kap zelf ervaren? Neem contact met ons op om te overleggen bij welke van onze vele klanten u de kap in de praktijk kunt bekijken.