De energie investeringsaftrek (EIA) bij professionele vaatwassers

De Energie-investeringsaftrek. Wat is dat eigenlijk? Hoe gaat dit precies te werk? En wat heeft RHIMA daarmee te maken?

Voor diverse grootkeukenapparatuur geldt fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Wat is dat eigenlijk? Hoe gaat dit precies te werk? En wat heeft RHIMA daarmee te maken? Lees alles wat je moet weten in deze blog.

Wat is de EIA?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de Nederlandse overheid ondernemers steunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kunnen ondernemers tot wel 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betalen zij minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In de brochure Energielijst 2022 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie. De belangrijkste voorwaarde van de EIA is dat de investering (bedrijfsmiddel) voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van deze Energielijst.

Hoe werkt EIA?

Subsidie kan alleen aangevraagd worden als de onderneming belastingplichtig is voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. Ook moet het bedrijfsmiddel minimaal € 2.500 kosten.
Investering kunnen alleen via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend worden, aanmeldingen op papier worden niet geaccepteerd. Bovendien is het belangrijk om de investering tijdig te melden (binnen drie maanden na sluiten van de koopovereenkomst)!

Meer informatie over EIA, vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers

Energiehergebruik met RHIMA

RHIMA biedt met haar wasemcondensunit met energieterugwinning en warmtewisselaar met energieterugwinning twee technologieën die in aanmerking komen voor de EIA subsidie.

Op de Energielijst van 2022 vinden we dit terug op pagina 51 onder deze omschrijving:

220809 [W]

Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine

Bestemd voor: spoelen of wassen,

en bestaande uit: (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine met geïntegreerde warmteterugwinning. Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 5.000 per wastank.

Hoe werkt een wasemcondensunit?

De wasemcondensunit met energieterugwinning heeft een tweeledig effect. Bij het openen van de kap van de vaatwasmachine worden de vrijkomende dampen door een ventilator afgezogen. Deze dampen worden geleid langs een warmtewisselaar. De dampen condenseren en komen niet in de keuken. Het condenswater loopt terug in de machine. Zodoende wordt warmte en dus energie uit de opgevangen waterdampen teruggewonnen. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om het toevoerwater voor te verwarmen.

Hoe werkt een warmtewisselaar?

Het afvoerwater van een professionele vaatwasmachine heeft een temperatuur van 50-60°C. Normaliter gaat deze warmte verloren via de afvoer in uw afwaskeuken. De warmtewisselaar bestaat uit een buizensysteem waarbij de warmte van het afvoerwater afgegeven wordt aan het binnenkomende koude water volgens het tegenstroom principe. Zo wordt energie teruggewonnen. De professionele vaatwassystemen van RHIMA die zijn uitgerust met een energieterugwinning door middel van een wasemcondensunit en/of warmtewisselaar vallen onder de EIA regeling. Vrijwel voor ieder model vaatwasmachine (van voorlader, glazenspoelmachine en doorschuiver tot korventransport) is een model met energieterugwinning beschikbaar. Wilt u weten welke besparing u dit kunt opleveren? Laat het ons voorreken.

De echte waarde

Deze EIA regeling lijkt heel waardevol, maar toch adviseren wij er zeer kritisch naar te kijken. Of u er per saldo echt iets mee opschiet is afhankelijk van de winst die de onderneming maakt. En om aanspraak te maken op de aftrek dient u wel flink te investeren. Dat kan bij nieuwbouw interessant zijn, maar minder interessant in al bestaande spoelkeukens. En als u investeert in nieuwe apparatuur, overweeg dan ook eens financial lease. Want ook bij financial lease maakt u aanspraak op de regeling. Kortom, kijk kritisch naar de waarde van de EIA regeling en reken u niet te snel rijk.